Δομή του IBAN


Ο Διεθνής Αριθμός Τραπεζικού Λογαριασμού (IBAN) είναι ένα διεθνώς συμφωνημένο μέσω εντοπισμού των τραπεζικών λογαριασμών πέρα από τα εθνικά σύνορα με μειωμένο κίνδυνο σφαλμάτων μεταγραφής. Αρχικά εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τραπεζικών Προτύπων (ECBS), και αργότερα ως διεθνές πρότυπο κάτω από το ISO 13616:1997. Το τρέχον πρότυπο είναι ISO 13616:2007, το οποίο καταδεικνύει την SWIFT ως τον επίσημο καταχωρητή που αναπτύχθηκε αρχικά για να διευκολύνει τις πληρωμές εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει εφαρμοστεί από τις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες και σε πολλές χώρες του αναπτυσσόμενου κόσμου, ιδιαίτερα στη Μέση Ανατολή και στην Καραϊβική.


Example:
GR07 0140101 0101002002282049

ΔΟΜΗ ΤΟΥ IBAN (DK)
Κωδικός εθνικής τράπεζας
ISO 3166
Iban άθροισμα ελέγχου BBAN (Βασικός Αριθμός Τραπεζικού Λογαρισμού)
Κωδικός τράπεζας Αριθμός λογαριασμού
GR 02 1684 3225988004Αριθμός Λογαριασμού Τράπεζας
Στοιχείο δεδομένων Παράδειγμα
Όνομα χώρας Ελλάδα
Κωδικός χώρας όπως ορίζεται στο ISO 3166 GR
Παράδειγμα αριθμού λογαριασμού εγχώριας τράπεζας
0101002002282049
BBAN
BBAN δομή 3!n4!n16!c
BBAN μήκος 23
Αναγνωριστικό θέσης Τράπεζας εντός του ΒΒΑΝ Positions 1-3, Branch identifier positions: 4-7
Αναγνωριστικό μήκος Τράπεζας 3!n, Branch identifier length: 4!n
Παράδειγμα αναγνώρισης τράπεζας 014 Branch identifier example: 0101
BBAN παράδειγμα 01401010101002002282049
IBAN
Δομή IBAN GR2!n3!n4!n16!c
Μήκος IBAN 27
Παράδειγμα ηλεκτρονικής μορφής IBAN GR0701401010101002002282049
Παράδειγμα έντυπης μορφής IBAN GR07 0140 1010 1010 0200 2282 049
Στοιχεία επικοινωνίας Mr. K. TAVLARIDIS Hellenic Bank Association Massalias Street 1 10680 ATHENS Tel: 30 1 338 65 16 Fax: 30 1 368 65 95 Email: hba@hba.gr