Επικύρωση IBAN


Αυτό το εργαλείο χρησιμοποιεί modulus αλγόριθμο για να επιβεβαιώσει ότι ένα IBAN είναι έγκυρο.
Εάν εισάγετε ένα IBAN, το λογισμικό μας θα το κατακερματίσει στα συστατικά του και θα εκτελέσει διάφορους ελέγχους για να δεί αν βρίσκεται σε ισχύ.
Θα προσπαθήσουμε να ταυτοποιήσουμε την εκδότρια τράπεζα, τον BIC κωδικό της και τη διεύθυνση εάν είναι δυνατόν
Επίσης, θα εξάγουμε τον αριθμό λογαριασμού και τον κωδικό ταξινόμησης από το IBAN

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ένας IBAN σε ισχύ δε σημαίνει υφιστάμενο IBAN. Εμείς απλά χρησιμοποιούμε μαθηματικούς αλγόριθμους για τον υπολογισμό του αθροίσματος ελέγχου και για να τον διαμορφώσουμε σωστά.

Παρακαλούμε δείτε την Αποποίηση Ευθυνών πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το εργαλείο.


Found useful, please share.