Διεθνής Αριθμός Τραπεζικού Λογαριασμού (IBAN) Οδηγός Ελλάδας


IBAN ή διεθνής αριθμός τραπεζικού λογαριασμού είναι ένα σύστημα ανάθεσης ένος μοναδικού αριθμού σε ένα άτομο, χρησιμοποιώντας τις τραπεζικές πληροφορίες ή τα στοιχεία του προσώπου, που θα είναι παγκόσμια ή διεθνώς αναγνωρισμένος. Ο ΙΒΑΝ εισήχθη για πρώτη φορά στην Ευρώπη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τραπεζικών Προτύπων (ECBS) για να διευκολύνει τις πληρωμές εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χωρίς σφάλματα μεταγραφής. Με ένα ενιαίο σύστημα αριθμών λογαριασμού, υπήρχαν λιγότερες πιθανότητες λαθών στις συναλλαγές. Επίσης, ο IBAN θα μπορούσε να επιταχύνει κάθε συναλλαγή λόγω της αναγνώρισής του μεταξύ όλων των τραπεζών ή αρχών που χρησιμοποιούν το σύστημα.

Δείγματα αριθμών IBAN:
GR0201102160000021661309175Θεωρείται χρήσιμο, παρακαλούμε κοινοποιήστε.Ο ΙΒΑΝ από τότε έχει προχωρήσει πέρα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και σήμερα είναι μια παγκοσμίως αναγνωρισμένη, αποδεκτή και χρησιμοποιούμενη έννοια. Αρχικά, ένας IBAN συνήθως αποτελείται από 32 χαρακτήρες, αλλά αυτό έχει αλλάξει τώρα. Σήμερα, ορισμένες χώρες έχουν λιγότερους από 20 χαρακτήρες, ενώ άλλες έχουν πάνω από 20, αλλά λιγότερους από 30. Ελάχιστες χώρες έχουν IBAN που υπερβαίνει τους 30 χαρακτήρες, π.χ. Μάλτα.

Κάθε χώρα έχει το δικό της κώδικα με τον οποίο ξεκινάει και στη συνέχεια ο IBAN αποτελείται από τον εθνικό κωδικό της τράπεζας, τον κωδικό υποκαταστήματος όπου ένα άτομο έχει λογαριασμό και τον αριθμό λογαριασμού. Έτσι, στην Ελλάδα, ο IBAN ξεκινάει με τον κωδικό της χώρας, ο οποίος είναι GR (Ελλάδα), ακολουθούμενος από τον κωδικό τράπεζας BIC, που είναι ο Κωδικός Αναγνώρισης Τράπεζας, τον κωδικό ταξινόμησης και τον αριθμό λογαριασμού. Ένα παράδειγμα ΙΒΑΝ στην Ελλάδα είναι DGRkk bbbb cccc cccc cc, όπου «b» είναι ο κωδικός της τράπεζας και «c» είναι ο αριθμός του λογαριασμού. Ο IBAN στην Ελλάδα έχει 27 χαρακτήρες.

Ένα άτομο δε χρειάζεται να υποβάλει ξεχωριστή αίτηση για IBAN. Αν μια τράπεζα έχει αναγνωριστεί σε μια χώρα και έχει εθνικό κώδικα, επιτρέπει τις ξένες συναλλαγές και εμμένει στο σύστημα IBAN αρίθμησης των λογαριασμών, έπειτα μέσω των διατάξεων της τράπεζας, ένα άτομο θα έχει τον διεθνή αριθμό τραπεζικού λογαριασμού του. Το ΙΒΑΝ επίσης εγκρίθηκε και προωθείται από το SEPA ή Ενιαίο Χώρο Πληρωμών σε Ευρώ. Επικύρωση της δομής και του μήκους ενός Διεθνή Αριθμού Τραπεζικού Λογαριασμού, αναγνώριση της τράπεζας στην οποία ανήκει αυτός ο λογαριασμός, κωδικός BIC και διεύθυνση στο ελεγκτής IBAN.

Σήμερα, οι περισσότερες τραπεζικές συναλλαγές, ιδίως οι διασυνοριακές ή οι διεθνείς πληρωμές επεξεργάζονται με χρήση IBAN. Ακόμα και οι πληρωμές PayPal, όταν δεν γίνονται από έναν λογαριασμό PayPal σε άλλο λογαριασμό PayPal θα χρειαστούν IBAN. Οι πληρωμές μεσεγγύησης και τα περισσότερα είδη των συναλλαγών που απαιτούν κεφάλαια που πιστώνονται ή χρεώνονται από έναν τραπεζικό λογαριασμό, απαιτούν ένα διεθνή αριθμό τραπεζικού λογαριασμού. Ιδανικά, όλοι πρέπει να έχουν εναν IBAN, αλλά εκείνοι που έχουν λογαριασμούς με φημισμένες τράπεζες θα τον αποκτήσουν εξ ορισμού.